تصفیه فاضلاب
SelectLanguage

تصفیه فاضلاب

صفحه1

در حال بارگذاری 2 رکورد بعدی

تصفیه فاضلاب صنعتی

در طول مراحل مختلف تولید محصول در فعالیت های صنعتی، آب زیادی مصرف می شود که نتیجه ی آن تولید فاضلاب صنعتی با مشخصات کیفی متفاوت است که بسته به ماهیت فرایند تولید، دسته بندی می شوند.

تصفیه فاضلاب شهری

معمولا برای تصفیه فاضلاب های شهری از روش های هوازی استفاده می شود. از روش های هوازی متداول پر کابرد می توان سیستم هوادهی گسترده EAAS، MBBR، A2O، SBR و MBR را نام برد.

در حال بارگذاری 2 رکورد بعدی