تصفیه و شیرین سازی آب

منابع آب شیرین حاصل از رودخانه ها و منابع آب زیرزمینی محدود است و با سرعت فزاینده ای در حال تهی شدن است. است. برای بر طرف کردن این نیاز در کنار رشد سریع مصرف آب در صنایع مختلف، استفاده از روشهای شیرین سازی و تصفیه آب های شور ضروری به نظر می رسد.

بیشتر

تصفیه فاضلاب

 با توجه به نوع صنعت، نوع فاضلاب و میزان آن متغیر می باشد و بر خلاف فاضلاب بهداشتی برای هر صنعتی روش تصفیه مخصوصی وجود خواهد داشت. پكيج‌های تصفيه فاضلاب صنعتی سيستم‌هايی هستند كه برای تصفيه فاضلاب صنعتی طراحي و ساخته شده‌اند.

بیشتر

مواد شیمیایی بهسازی آب

کاربرد مواد شیمیایی در صنایع آب و سیستمهای تصفیه آب جهت عملکرد هرچه بهتر سیستم، یک امر اجتناب ناپذیر است. این مواد به شکل افزودنی به آب در هر فرآیند خاص در کنترل شکل گیری بسیاری از مواد مخرب مانند خوردگی و رسوب گذاری نقش و اهمیت موثری دارند.

بیشتر